System Rekrutacyjny Katolickiego Liceum im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach
rok szkolny 2021/22

Wypełnienie poniższego formularza to pierwszy krok w procedurze rekrutacji do Katolickiego Liceum.
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowany dokument z podanymi danymi osobowymi w formacie pdf i zapisze się na dysku Twojego komputera. Najpewniej w folderze "pobrane".

Nie zbieramy danych z tej części rekrutacji - nie posiadamy kopii podania.

informacje podstawowe

Data urodzenia


Wybierz wybrany profil (rozszerzenia)
informacje adresowe

Adres stałego zameldowania:


Adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania):

Dane o rodzicach (opiekunach prawnych)

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów (o ile inny niż adres zamieszkania kandydatka/kandydatki):


Adres zameldowania rodziców/prawnych opiekunów (jeżeli inny niż zamieszkania):

Ważne dane kontaktowe:
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowane podanie w formacie pdf z wpisanymi danymi osobowymi i zapisze się na dysku Twojego komputera.
Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych przez Katolickie Liceum na potrzeby rekrutacji