System Rekrutacyjny Katolickiego Liceum im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach

Wypełnienie poniższego formularza to pierwszy krok w rekrutacji do Katolickiego Liceum
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowany dokument z podanymi danymi osobowymi w formacie pdf i zapisze się na dysku Twojego komputera.

System czynny w dniach 10-18 V 2018 r. (w dniu 18 maja można się rejestrować do godz. 16.00).
Do ostatniego dnia generowania podań pozostało kilka dni - dokładnie: -126
informacje podstawowe

Data urodzenia


Pożądany profil - wybierz profil (rozszerzenia))
informacje adresowe

Adres stałego zameldowania:


Adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania):

Dane o rodzicach (opiekunach prawnych)

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów (o ile inny niż adres zamieszkania kandydatka/kandydatki):


Adres zameldowania rodziców/prawnych opiekunów (jeżeli inny niż zamieszkania):

Ważne dane kontaktowe:
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowane podanie w formacie pdf z wpisanymi danymi osobowymi i zapisze się na dysku Twojego komputera.
Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych przez Katolickie Liceum na potrzeby rekrutacji