System generowania podań rekrutacyjnych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach
rok szkolny 2023/24

Wypełnienie poniższego formularza to pierwszy krok w procedurze rekrutacji do Katolickiego Liceum.
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowany dokument z podanymi danymi osobowymi w formacie pdf i zapisze się na dysku Twojego komputera. Najpewniej w folderze "pobrane".

Nie zbieramy danych z tej części rekrutacji - nie posiadamy kopii podania. Jeżeli coś nie wyjdzie generuj jeszcze raz.

Składanie kompletu dokumentów w dniach od 15 do 29 maja w sekretariacie KLO

informacje podstawowe

data urodzenia


wybierz wybrany profil (rozszerzenia)
informacje adresowe

adres stałego zameldowania:


adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania):

dane o rodzicach (opiekunach prawnych)

adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów (o ile inny niż adres zamieszkania kandydatka/kandydatki):


adres zameldowania rodziców/prawnych opiekunów (jeżeli inny niż zamieszkania):

ważne dane kontaktowe:
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowane podanie w formacie pdf z wpisanymi danymi osobowymi i zapisze się na dysku Twojego komputera.
Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych przez Katolickie Liceum na potrzeby rekrutacji